ROT-avdrag
De villkor som gäller för ROT-avdrag är att den som söker skattereduktion ska ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret och vara minst 18 år samt ha haft utgifter för hushållsarbete och/eller ROT-arbete. Du får skattereduktion med halva kostnaden för ROT-arbetet. Beloppet är maximerat till 50 000 kr per person och år. Den du anlitar för ROT-arbete måste ha F-skattesedel.
Det är ännu inte 100% klart vad som ger möjlighet till ROT-avdrag, men
grundprincipen är att ny- om- och tillbyggnad av befintligt småhus eller bostads-rätt ger möjlighet till avdrag. Markarbeten och staket ger inte möjlighet till avdrag, men däremot altan i anslutning till bostadshus.

 Hushållsnära tjänster
Vad gäller avdrag för hushållsnära tjänster så är det några av de verksamheter vi håller på med som räknas dit, bland annat gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning.I övrigt gäller samma regler som för ROT-avdrag.

Läs mer på skatteverkets hemsida
Så här fungerar ROT-avdraget
Vad ger/ger inte rätt till avdrag
Regler för hushållsnära tjänster
 
Skarpnäcks allé 43 - 128 33 Skarpnäck

070-471 86 95

08-508 675 40